De politikerne vi har i dag tenker ikke på Norge. De er en gjeng med broilere som ikke har kunnskaper om folks leven – velvære og opplevelse. Vi hadde gode politikere før – sånn som Jens Evensen. Han skaffet Norge rettigheter til våre havgrenser som gjør at vi har oljeindustrien i dag. Han ga det ikke bare bort til Europa.

Statoil var på leting etter et område for sin base til Ekofisk-feltet. Mandal er nærmest. Men vi kunne ikke gi de det. «Vi kan ikke sprenge Gismerøya. Der har jo Thorbjørn Egner hytte!».

Så gikk Statoil til Stavanger. Og med politikeren Arne Rettedal – ble alt lagt til rette der. Stavanger var en av de fattigste byene i Norge på den tiden. Hvor er de i dag?

Vi i Norge har et overskudd av elektrisk kraft. Vi kunne solgt vår kraft til 30 øre per kilowattime til alle nordmenn og industri. Da ville vi beholdt vårt komparative fortrinn. Våre politikere kunne ha gjort det – men de vil ikke. Hvorfor stemmer vi på folk som gjør slike ting mot oss?

Jeg var en av de første i Norge som studerte AI (artificial intelligence) på min hovedoppgave på NTH i 1991. I Norge kalles det for KI (kunstig intelligens). Allerede der er vi på villspor. Det gjør at folk ikke forstår hva det er. Det er ikke kunstig – det er artifisielt. Etymologisk sett inneholder det ordet «art» som betyr kunst. Det er ikke kunstig. Det er kunst.

Kunstig er en falsk erstatning av noe ekte. Kunst er noe nytt – og her får vi derfor et paradigmeskifte. Det er en ny kunst som folk ikke forstår rekkevidden av! Jeg har forundret meg over hvorfor utviklingen har tatt så lang tid – men nå eksploderer det. Politikere skjønner ikke betydningen – rekkevidden – eller konsekvensene av AI. Derfor famler de i blinde.

Vi ser mange politikere i dag som ikke har vært i arbeidslivet og må gå av på grunn av fusk. Vi trenger dyktige politikere, folk som er hel ved – som har vært i arbeidslivet. Vi trenger også dyktige rådgivere som kan fortelle dem hva dette betyr. Hvor er de?

Det er mange lærere, sykepleiere og samfunnsvitere som er politikere. Ikke et vondt ord om disse yrkesgruppene fra min side. Det er mange flinke folk der. Likevel vil jeg si at balansen i kunnskaper blir feil.

Hvor mange av politikerne er sivilingeniører og hvor mange av rådgiverne er det?

Vel – ingen!

Petter Kvinlaug,

sivilingeniør