Debattinnlegg

Både Russland og Ukraina må tvinges til forhandlingsbordet. Så lenge NATO, EU og Norge pøser på med våpen og pengehjelp vil krigen fortsette, og tusener av mennesker havner i et helvete. Russland må presses til forhandlinger ved hjelp av sanksjoner og utestengelser fra land som støtter Ukraina. Er det noen annen løsning i sikte?

Nei, krigen dundrer videre i Europa og til og med Polen har fått et bombenedslag! Hvem treffes neste gang? Kanskje et annet land, men da av en bombe med sikker avsenderadresse?

Det er nok heller ikke uten baktanker at presidenten i Ukraina hardnakket hevdet at bomben som falt i Polen var fra Russland. Dette er en måte å øke konfliktnivået på som vi vel egentlig ikke ønsker. Det er heller ikke ubevisst av denne presidenten å ikke vise forhandlingsvilje til å finne en diplomatisk løsning.

Det som også gjør meg urolig er at de fleste av oss tror sannheten om løsningen i denne konflikten bare kan skje ved å sende våpen, penger og NATO til Ukraina. Er det virkelig bare en sannhet og en løsning på denne krigen?

Flere og flere dør og mer og mer av Ukraina blir bombet sønder og sammen. Ifølge flere nettsteder som prøver å finne sannheten om antall drepte i krigen nærmer det seg 150.000 mennesker. Verdensøkonomien og klimamålene kollapser, mat og energipriser øker fattigdommen til og med i Norge. Hvor lenge skal dette fortsette? Hvor lang tid må det gå før det blir akseptabelt å diskutere andre løsninger?

Jeg tror det nærmer seg, og at mange begynner å tenke at våpenhjelpen og Natopresset ikke nødvendigvis er det som løser konflikten.

Mekling mellom partene ble forsøkt tidlig i krigen og også sporadisk i løpet av tiden som er gått uten noe vilje fra Ukraina til å snakke om en annen løsning enn fortsatt krig og at «vi vinner». Politikere på høyt nivå i Norge avfeier forsøkene som blir gjort og kaller det for å gå Putins ærend.

Snart et år med krig, tusenvis av mennesker i både Ukraina og Russland lider som følge av drepte og skadde og vi gjør ikke annet enn å sende flere våpen. Hvor er fredsforhandleren og hvor er de som ser galskapen i at denne krigen bare fortsetter?

Petter Thilesen