I Lindesnes Avis tirsdag 25. juli kunne vi lese et innlegg skrevet av Aina Kristin Finsådal med denne overskriften.

Finsådal forteller om en velfungerende barnehage på Heddeland hvor en avdeling er lagt ned av økonomiske grunner, og dermed opplevde et foreldrepar som allerede hadde et barn der, at de ikke fikk plass der til barn nr to, men henvist til en annen barnehage i kommunen.

Det kan se ut til at kommuneadministrasjonen og flertallet i kommunestyret prioriterer sentrumsnært når det gjelder kommunale tjenester. Og dermed kan det også virke som man ikke tenker å legge til rette for bosetting og aktivitet i hele kommunen.

Vi har registrert stort misnøye blant innbyggerne i distriktet nettopp når det gjelder kommunale tjenester. Før sammenslåingen av kommunene manglet det ikke på flotte ord om hvor fantastisk det skulle bli. En stor del av befolkningen i Lindesnes kommune er ikke fornøyde med tilbudet der de bor, og det må vi ta på alvor og vi må lytte og handle. Vi kan ikke gjøre forskjell på folk, vi må tilstrebe å tilby de samme tjenester overalt i kommunen. Lovpålagte tjenester innen helse, omsorg og oppvekst må være lik og fysisk mulig i hele kommunen. Og når det att på til finnes lokaler i distriktet som tidligere huset disse tjenestene da skulle det vel egentlig være mulig å imøtekomme ønskene om disse tjenestene i lokalmiljøet?

Lindesnes Industri- og Næringsparti (INP) har et ønske om at innbyggerne får dekket sine behov for omsorg, helsetjenester, barnehage og skoler der de bor og ikke langt unna hjemmet. Vi kan ikke bare satse på å ha tilbud i Mandal sentrum. Nærhetsprinsippet burde gjelde for både barn, syke og eldre, og det vil vi i Lindesnes INP jobbe for. Å måtte kjøre barn til flere forskjellige barnehager er en tidstyv i en travel hverdag og ikke bærekraftig. Å plassere gamle og syke langt fra hjemstedet kan skape utrygghet og med lang kjørevei vil det skape utfordringer for noen pårørende å besøke sine kjære.

Lindesnes INP ønsker, som alle andre partier, en trygg og god oppvekst for barna i kommunen. Vi mener at en av veiene til dette målet er å satse på nærbarnehager og nærskoler.

Prinsippet om nærbarnehage er et godt forslag og vi i Lindesnes INP vil jobbe både for nær-barnehager, nær-skoler og nær-helse- og omsorg i kommunen vår.

Berit Henriksen, sekretær Lindesnes INP