Norge har byttet ut prinsippet om fredsforhandlinger med et nytt prinsipp: Militær seier først! Norge finansierer krigene i Ukraina og indirekte Israel med levering av bomber, fly, båter, kanoner og opplæring av marine-, fly- og infanteripersonell. Den norske regjeringa lar i stor grad USA og NATO styre vår utenrikspolitikk med fare for at Norge trekkes inn i konflikter vi ikke ønsker å være en del av.

Nå er situasjonen:

 • Mer enn 500.000 drepte på 2 år i Ukraina og Russland

 • Mer enn 30.000 drepte på få måneder i Palestina

 • En stor flyktningestrøm med fortvilte mennesker skaper problemer

 • Bebyggelse, infrastruktur, dyrka mark og mye natur er jevnet med jorda

 • Klimaskadene av krig har gjort det umulig å nå klimamålene

Gjennom flere tiår har skiftende regjeringer, og ikke minst åtte år med H, Frp, V og KrF og påfølgende år med Ap og Sp i regjering, gjort verden til et farligere sted. Dette skyldes en bevisst krigshissende argumentasjon mot andre samfunnsformer enn vår egen over lang tid. Grunnen for dette kan ha vært ønsket om å blidgjøre USA med baser på norsk jord, kjøp av F35-fly, styrke norsk våpenindustri og kanskje også et ønske om å gi Nato-sjefen vår støtte i sine bestrebelser på å vise fienden hvem som er sterkest og klokest og best i denne verden.

Vi trenger våpenhvile og fredsforhandlinger nå. Vi trenger dyktige fredsforhandlere og en sterk opinion i Russland, vesten og USA, som igjen kan sette fredsforhandlinger først fremfor militær seier.

Rødt Lindesnes ber om:

 • Våpensalg til krigførende makter må stoppes og igjen bli et etisk prinsipp

 • Våpenhvile i Palestina og Ukraina

 • Sanksjoner mot Israel på samme måte som mot Russland

 • Stortinget må avvise forslaget om flere amerikanske baser på norsk jord

 • Fredsnasjonen Norge må gjenopprettes og basepolitikken fra 1949 må gjeninnføres

 • Rødt Lindesnes vil ha Norge ut av Nato

 • Opprustningen må stoppes

For Rødt Lindesnes,

Petter Thilesen

Vi trenger våpenhvile og fredsforhandlinger nå.