Lyset i Elvesalen i Buen kulturhus er oransje 25. november

25. november er FNs internasjonale dag for bekjempelse av vold mot kvinner.

Mandal Soroptimistklubb, som tilhører Norgesunionen av Soroptimist International – verdens største og mest innflytelsesrike organisasjon av yrkeskvinner, vil rette oppmerksomheten mot avskaffelse av vold mot kvinner.

Soroptimister i Europa står sammen under slagordet «We stand up for women», og vi engasjerer oss i prosjekter for å styrke kvinner og jenters status lokalt, nasjonalt og globalt.

Siden 2009, på initiativ fra FNs kvinneorganisasjon UN-Women, har soroptimister over hele Europa sørget for at bygninger lyses opp i fargen oransje i 16 dager fra 25. november til 10. desember. 25. november er FNs internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og 10. desember er menneskerettighetsdagen.

Fakta om vold mot kvinner:
• 35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.
• Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.
• Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.
• 250 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 15 år.
• 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

Vold mot kvinner er et globalt problem som finner sted i alle samfunn og kulturer. Den er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utviklingen av alle samfunn tilbake.

For å rette oppmerksomhet mot voldsproblemet, har Soroptimistklubber over hele Europa siden 2009 sørget for at byer lyser opp sine sentrale bygninger med fargen oransje. Årets kampanje vil sette i gang aksjoner over hele verden. Målet er å ta et standpunkt mot seksuell vold i alle sammenhenger, samt å få i gang en global samtale om hva som skal til for å hindre og få slutt på voldtekter.

Ser du en oransje belyst bygning eller landemerke i byen, så er det altså den lokale soroptimistklubben som aksjonerer.

Ser du en oransje belyst ambassadebygning i Europa, så er det norske og europeiske soroptimister som har tatt initiativet til dette også.
I Mandal lyser vi opp Elvesalen. Takk til Buen kulturhus for velvilje

Mandal Soroptimistklubb

Les hele saken med abonnement