Nå er det på tide å lytte til oss!

På torsdag 13.februar skal kommunestyret på ny behandle en sak om ordning for barn og unges interesser i plansaker. Det er på tide å ta en beslutning og ikke utsette saken igjen. Å utsette saken vil kun handle om maktkamp og ikke barn og unges beste.

En ordning for ivaretakelse av barn og unges interesser er en ordning som beskrives i plan og bygningsloven og som alle kommuner er pålagt å ha. Det er en ordning som først og fremst skal ivareta våre interesser, vår rett til å bli hørt og samtidig sørge for at i alle plansaker skal vi som kommune ivareta barns og unges beste. Den handler om hvordan vi skal sørge for at alle planlegging tar hensyn til barn og unge. Den handler om en oppfyllelse av barnekonvensjonen og grunnloven.

Ungdomsrådet har vært tydelig på hvordan de ønsker at denne ordningen skal være. For oss har det viktigste argumentet vært at den personen som skal ivareta våre interesser jobber tett på, har kort vei og kjenner godt til forberedelsene til planprosesser og selve planprosessene. Det gir oss en større mulighet til å komme tidlig inn i sakene. Vi ønsker også at det skal være noen som har gode medvirkningsprosesser med oss og som legger til rette for at vi selv kan tale vår sak på riktige tidspunkter i prosessene. Vi mener at kompetansen på dette er å finne i rådmannens stab.

Siden forrige kommunestyre har vi besøkt og vært i kontakt med alle partiene. Vi har også skrevet et eget notat der vi har redegjort for vårt syn. Vi har jobbet langt mer enn det som er forventet at vi skal for å synliggjøre, overbevise og sørge for at vi blir lyttet til. Alle partiene vet nå at vi er fornøyd med rådmannens forslag og at vi aktivt ønsker oss denne.

Vi opplever at vi er godt mottatt og at de alle fleste partiene ikke bare har lyttet til oss, men også sagt at de velger å følge oss i vurderingen av saken. Det er både spennende og lærerikt å få være med på slike prosesser.
Samtidig må vi få lov å stille spørsmålet; om dere ikke skal følge vårt råd i denne saken, som så åpenbart omhandler våre interesser, hvilke sak skal vi da forvente at dere lytter til oss?

Mandal kommune fikk prisen årets ungdomskommune 2019 og skal om halvannet år skal Lindesnes kommune arrangere en nasjonal ungdomskonferanse i samarbeid med departementet og direktoratet.
Lindesnes kommune hadde som intensjon om å være best på nettopp barn og unge. Vi ønsker å lykkes med det. Men da kan ikke ungdomsrådet kun være til pynt, vi må også å få gjennomslag. Dette er på mange måten den første testen til kommunestyret. For om ord ikke blir handling og viljen til å følge rådene våre ikke engang er tilstede i en sak som handler om hvordan vi best skal ivaretas,
hvilke sak kan vi da forvente å at dere tar oss på alvor?

Heldigvis vet vi at de aller fleste partiene nå vil gå for rådmannens forslag. Alle utenom FrP og AP har gitt oss klare signaler på at de følger våre råd og vil vedta rådmannens innstilling. Vi håper de står ved sine ord.

Det er viktig for oss å få avgjort hvilke ordning etter plan og bygningsloven kommunen skal, vi ønsker ikke bruke mer tid eller fritid på å gå i møte med politikere i denne saken. Det finnes mange andre saker vi også mener er viktige og som vi ønsker det skal brukes tid og oppmerksomhet på. Vi har vært tydelige og administrasjonen har vært tydelige. Nå venter vi bare på en avgjørelse i saken slik at vi kan fortsette arbeidet vårt.

Lindesnes ungdomsråd
v/ Endre Haven Hægeland

Les hele saken med abonnement