Bemanningsnorm uten finansiering – en kjempeutfordring for våre kommuner!