Agder fylkeskommune som en regional aktør for å sikre flere store bedriftsetableringer til Agder

foto