Det store veikrysset

Debatten om hvilke butikker som får etablere seg ved Marnarkrysset og hvilke som ikke får, har skapt temperatur denne uken. Det må være lov å spørre seg om hvorfor denne debatten kommer nå. Handels- og kontorparken i Marnarkrysset har vært planlagt i flere år, og ble vedtatt i det som tidligere het planutvalget sommeren 2019. Det har ikke vært noen hemmelighet hva investorene har sett for seg. Lokalpolitikerne har hele tiden fått rede på at det kommer en kolonialforretning og det blir annen storhandel. Det har vært utallige rapporter og beskrivelser med innleide kostbare konsulenter som har fortalt hvordan Lindesnes kommune bør bygge sitt liv.

Det er ikke opp til lokalpolitikerne å stanse eller bruke snever makt til å begrense utviklingen. Næringsdrivende som klager i leserbrev, handelsstandsforeningen som vil klage et vedtak inn for Fylkesmannen og politikere som maler Marnarkrysset på veggen, må gå i seg selv. Utviklingen av byen har de selv et ansvar for. Handelsstanden har ikke fått det til helt og fullt. Mandal Handel og Service Forenings (MHSF) innstendige ønske om at handelen skal bygges innenfra og utover har ikke blitt oppfylt. Det viser røde tall i Gågata nok en gang. Kan det da tenkes at et kompletterende vareutvalg like utenfor sentrum kan være med på å sikre fremtiden til nettopp kuvøsebarnet midt i byen? Næringslivet påvirkes av endringer i folks handelsvaner og en vesentlig del av handelslekkasjen skjer digitalt. Da må mindre byer si ja til alt de kan få. Marnarkrysset er et slikt sted.

Næringsliv og politikere i Lindesnes bør heller tenke fremover og se muligheter som kommer med ny E 39. Lindlandkrysset i Holum kan bli det nye Gjerstad med pitstop og handel for forbipasserende. Noen minutter lenger øst er Søgne i svært hurtig vekst som bosted for hundrevis av nye familier. Med riktige grep før hovedveien står ferdig kan også Lyngdal vippes ned av tronen som vei-nært handelssentrum. Det er få år igjen før regionen ser helt annerledes ut. I mellomtiden må ikke politikere og næringsliv sparke i anklene på hverandre og klage på en naturlig utvikling.

Les hele saken med abonnement