Flere busselskaper merker den skjerpede kampen om arbeidskraften. På landsbasis står mer enn tusen sjåførjobber ubesatt. Snittalderen på bussjåfører er over 50 år, en tredjedel er 60 pluss. I Bergen har sjåførmangel ført til redusert rutetilbud i sommer, andre steder meldes det om økende tidspress. Å øke rekrutteringen er en utfordring som krever tiltak på mange plan. Men ett bidrag som nå løftes frem, gjelder Ukraina-flyktninger som har hatt slike jobber i hjemlandet. NHO Transport anslår at rundt hundre ukrainere i Norge har nødvendige kvalifikasjoner – og kunne dermed løse 10 prosent av den underdekningen som busselskaper vil slite med, og passasjerer i økende grad få merke, de kommende årene.

Selskaper som mangler folk og ukrainere som trenger jobb – her har vi en vinn-vinn-situasjon, sier NHO-direktør Jon H. Stordrange til Aftenposten. Så hva hindrer denne koblingen? Et regelverk bør jo i utgangspunktet ikke betraktes som et hinder. Når et av kravene for å få den nødvendige kjøreseddelen i dette tilfellet er fire års botid i Norge, har det sin begrunnelse.

Tidsrammen er satt for at norske myndigheter skal ha tilstrekkelig grunnlag for å forvisse seg om at søkeren er skikket til oppgaven. All transport, og i særdeleshet persontransport, innebærer et stort ansvar. Trygghet for passasjerer og medtrafikanter må selvsagt være første bud. Kravene anses ivaretatt når det gjelder sjåfører fra EU/EØS-området. Yrkesutøvere fra for eksempel Polen, Tsjekkia eller Estland trenger bare å lære seg brukbart norsk for å sette seg bak rattet. Dette takket være ensartede regler for opplæring og godkjenning.

Men, som det nå påpekes, har regler og krav for å få førerkort lenge vært stort sett de samme i det stadig mer Europa-orienterte Ukraina. Å skaffe seg vandelsattest er muligens enklere i land med korrupsjonsproblemer. En større grad av likebehandling av kvalifiserte sjåfører fra Ukraina og andre EU/EØS-land burde imidlertid være mulig. Det har vært full politisk enighet om å gi ukrainere generelle særfordeler fremfor andre flyktninger. Kort sagt - å avgjøre om en sjåførutdannet ukrainer er skikket til å kjøre buss i Norge, må kunne gjøres unna på atskillig kortere tid enn fire år.