Det tar ofte uforholdsmessig lang tid fra en ungdom pågripes for lovbrudd til det foreligger en reaksjon fra domstolen eller konfliktrådet. For tingrettene er det satt en tidsfrist – som brytes i halvparten av tilfellene. Sendrektigheten er påvist i flere undersøkelser, kritisert av Riksrevisjonen og debattert av politikerne. En rekke voldsepisoder den siste tiden gir en påminnelse om at det haster med å få opp tempoet i systemet. Ett eksempel er reportasjene om knivstikking mellom rivaliserende ungdommer inne på Oslo S. Vel så skremmende er meldingene fra Agder politidistrikt, som nå har mest ungdomsvold i forhold til folketallet, tett fulgt av den nordligste landsdelen.

Illustrerende for situasjonen er et masseslagsmål ved Rutebilstasjonen i Kristiansand nylig, med til dels svært unge deltakere og hvor politiet beslagla kniver. En eksplosiv utvikling, der reaksjonene må komme raskere, fastslår tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby overfor NRK. Man må spørre seg hva som har gått galt når jenter helt ned i 13-årsalderen tørner sammen i voldelige oppgjør, som filmes og spres på nettet. Det har også vært tilfeller med mindreårige som går til fysiske angrep på politifolkene.

Et urovekkende trekk ved denne ungdomskriminaliteten er nettopp at den brer seg nedover i aldersgruppene og at den blir mer voldelig. Nå har vi naturligvis langt igjen til «svenske tilstander» på dette området, men det er åpenbart en fare for at voldspregede ungdomsmiljøer kan være en rekrutteringskilde for organisert kriminalitet. Ungdomsvolden må møtes på mange plan, og det forebyggende arbeidet krever tett samarbeid mellom mange gode krefter. Men også det strafferettslige står sentralt.

Den kriminelle lavalderen bør senkes. Regjeringens forslag om skjerpet straff i de groveste tilfellene er klart for sluttbehandling i Stortinget. En prøveordning med hurtigdomstol i Oslo tingrett skal være utredet over nyttår. Og kort vei fra forbrytelse til soning eller såkalt ungdomsoppfølging må være blant de viktigste tiltakene. Dette vil styrke mulighetene til å komme seg ut av et destruktivt miljø og videre i livet. Utredning er nødvendig, men i mellomtiden har andre distrikter ingen grunn til å vente med å få opp farten.