Ei bu til bry

  • Audun Fegran Kopperud

Et sterkt symbol på lokalhistorie og Mandals identitet har fått råtne i det stille. I juni 2013 ble Gabrielsens bu flyttet fra rutebilstasjontomten i Øvrebyen til Gismerøya, da Amfi-senteret ble bygget. Dette skulle være en helt midlertidig lagringsplass, inntil politikerne hadde funnet en ny og mer verdig plassering. Men bua står der fortsatt, inneklemt mellom tømmerstabler og fiskeredskaper. Konsekvensen av skiftende politiske regimers beslutningsvegring fører til at bua stadig forfaller.

Da utvalget for drift og forvaltning i februar i år behandlet Klevenplanen i en ny førstegangsbehandling sa politikerne ja til å plassere Gabrielsens bu på sydsiden av det gamle havnekontoret. Havnefogden sier nå til Lindesnes at det er en naturlig plassering og at Redningsselskapet har vært interessert i å bruke bua som lager og oppholdsrom.

Harald Øyslebø (Frp) har i en årrekke kjempet for å få plassert Gabrielsens bu på en egnet plass. Han er tidligere planutvalgsleder, og mener Kleven er et dårlig valg. Øyslebø synes Ballastbrygga er ideell, ved siden av det industrihistoriske senteret som skal bygges her. Han sier det er høyst usikkert når det eventuelt blir mulig å plassere bua i Kleven. Øyslebø mener at dersom bua blir plassert på Ballastbrygga vil den passe godt for Mandal Motorbåtforening, som tidligere har ønsket seg bygget som klubblokale.

Kleven er et hastig og dårlig valg for å plassere Gabrielsens bu. Kleven bør stå foran en omfattende opprustning av byens mest karakteristiske sørlandsmiljø, og da er klattvis plassering av gamle bygg ingen god tanke. Ballastbrygga, med industrihistorisk senter, ligger ved innseilingen til byen, og er et glimrende sted å plassere et lokalhistorisk smykke så alle kan se og bruke bua. Uansett hvor bua er tenkt plassert, bør lokalpolitikerne i det minste si om bua har en plass i bybildet eller om den er ei bu til bryderi.

Les hele saken med abonnement