Renovasjonsselskapet Maren lufter tanken om å tømme innbyggernes avfallsdunker sjeldnere. I kombinasjon med at renovasjonsgebyret øker så er det et forslag som renovasjonssjefen selv antar kan provosere. Selv om det kan virke noe umusikalsk å ta bedre betalt for en dårligere tjeneste, så plasseres nok ikke forslaget på dynga med det første.

Bransjeorganisasjonen Avfall Norge representerer over 200 ulike virksomheter, og lanserte tidligere i måneden en nettportal som viser hvor Norge befinner seg med tanke på målsettinger rundt såkalt sirkulær økonomi. Prinsippet er at alle ressurser kan brukes på nytt og dermed skapes det ikke overflødig avfall. Blant annet har Norge gjennom avfallsforskriften et mål om at 50 prosent av plastavfallet fra husholdninger kildesorteres i 2028. I 2035 skal 70 prosent kildesorteres. I 2019 ble 27 prosent av dette avfallet kildesortert, ifølge tall fra Avfall Norge.

Lignende slår et EU-direktiv fast at vi skal gjenvinne og forberede til ombruk 55 prosent av husholdningsavfallet i 2025. Ti år senere er målet 65 prosent. I 2021 var andelen i Norge 36,9 prosent. Selv om det åpenbart er noe å strekke seg etter, så går det riktig vei. I 2020 kastet hver innbygger i landet 449 kilo husholdningsavfall. I 2022 var det samme tallet 387 kilo. Det er Statistisk sentralbyrå som holder kontroll på tallene, og de kan fortelle at gjenvinningsgraden økte i samme periode. Det kastes altså mindre avfall, og mer av det som kastes gjenvinnes.

Samtidig som folk åpenbart blir flinkere på hjemmebane, så fylles avfallsdunkene på jobben opp. 1,96 millioner tonn avfall ble i 2022 produsert i tjenesteytende næringer. Det er en økning på ni prosent fra året før. SSB-tallene for næringen står altså i kontrast til tallene for privathusholdninger. 46 prosent av avfallet var blandet avfall, mens 31 prosent var «andre materialer».

Noen som kjenner til utfordringene knyttet til blandet avfall er de ansatte på Mandal kirkegård. Der har de redusert antall dunker i et forsøk på å få besøkende til å kaste mindre avfall. Det er rett og slett blitt for dyrt for kirken å tømme en hel haug dunker med restavfall. Oppfordringen derfra er å ta med seg avfallet hjem. Det vil løse den økonomiske biten for kirken, men det løser ikke selve avfallsproblemet. Det skjer først når både privatpersoner og næringer i enda større grad tenker sirkulært, og når det legges til rette for at sortering blir enda enklere å gjennomføre, både hjemme og på bortebane.