Leder

Det er bare å ta høyde for nye prishopp på dagligvarer i februar, når de store butikkjedene har sitt halvårlige forhandlingsmøte med leverandørene. Ifølge medieoppslag kan prislappene bli oppjustert med 10 prosent i snitt. Før jul lå matprisene 11,5 prosent høyere enn på samme tid året før. Da virker det dristig når næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) erklærer et mål om at ingen vare skal øke mer enn nødvendig. I løpet av dagen anslo Vestre taket til både 10 øre, 50 øre og én krone etter møtet han og landbruksminister Sandra Borch (Sp) nylig hadde med de dominerende markedsaktørene. Her varslet han flere nye tiltak for å holde prisveksten lavest mulig fremover.

Ingen vil bestride motpartens forklaringer på prisveksten. I pandemiens kjølvann og med det som nå også er Putins energikrig er internasjonale råvarepriser, transportkostnader og strømregninger drevet til værs. Det regjeringen har satt seg fore å avdekke, gjelder mulige tilleggsforklaringer. Vestre har gode grunner til å foreta sin varslede studie for å se «hvor marginene i denne verdikjeden blir av».

Kommunikasjonsdirektørene har sikkert rett i at marginene presses, og i enhver bransje er overskudd nødvendig for forsvarlig drift. Men det hører også med i bildet at «matbaroner» inntar fire av de ti øverste plassene på sist milliardærliste, én av dem har nå meldt flytting til Sveits. Sett fra kundenes side blir det relevant å spørre hvorfor for eksempel melkeprisen i butikk øker vesentlig mer enn prisen fra melkeprodusentene. Med en prisgalopp som er høyst merkbar for folk flest, og problematisk for store grupper i befolkningen, vil regjeringens kontroll- og reguleringsprosjekter bli fulgt med lupe.

En utfordring i bunnen av det hele er og blir mangelfull konkurranse. Når tre store aktører – Norgesgruppen, Coop og Rema - har delt dagligvaremarkedet mellom seg, heter det ikke monopol, men triopol. I praksis blir ikke forskjellen så stor. Regjeringens erklærte mål er å øke mangfoldet og få ned prisene, målsettinger som henger tett sammen. For å bidra til å åpne markedet for nye aktører og for mer reell konkurranse trenger Vestre kraftigere verktøy enn sine forgjengere, som hadde samme mål.