Nyansert narkotikabruk

  • Fridtjof Nygaard

Rusreformutvalget la fram sitt forslag til rusreform like før jul. Regjeringen trenger et svar på høye politiske rop om avkriminalisering av bruk av narkotika. Utvalgets forslag er å frata politiet mulighet til å straffe bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Isteden skal rusmisbrukerne bli pålagt et møte med hjelpetjenesten i kommunen, med tilbud om frivillig hjelp og behandling. Det blir ingen sanksjoner dersom man ikke møter opp. Det vekker store protester i politiet når bøter og fengsel erstattes av skjennepreken fra en kommunal rådgiver. Regjeringen vil gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til personer med rusproblemer og avhengighet. Ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, skal overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Bakgrunnen for rusreformen er en erkjennelse av at rusproblematikk i all hovedsak er en helseutfordring.

Helseminister Bent Høie (H) sa offentlig at dette er er en stor og viktig reform og et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk. Utvalgets flertall har til og med trukket en grense for hva som bør være lov å ha med seg og foreslår blant annet å sette grensen på 5 gram heroin, kokain og amfetamin, 15 gram cannabis og 2 kilo khat. Mye taler for at det kan bli tverrpolitisk flertall på Stortinget siden både Venstre, MdG og SV er positive etter fremleggelsen. Nå skal forslaget ut på høring en eventuell lovendring må behandles av Stortinget.

Samtidig som utvalget la frem sitt forslag, advarte politimester Kirsten Lindeberg i Agder mot faren for økt narkotikabruk. Ungdataundersøkelsen viser at det er en økning blant ungdom som har brukt hasj eller marihuana i løpet av 2019 i Agder. Rusreformutvalget foreslår ikke å gjøre narkotika lovlig, men komme et forslag til medisin på å håndtere et omfattende samfunnsproblem som handler om mer enn gamle, utslitte sprøytenarkomane. Rusreformutvalget mener at straffeforfølgning av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, har bidratt til stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting og kan ha stått i veien for å møte den enkelte bruker med hensiktsmessige og tilpassede tilbud og oppfølging. Oppskriften høres utrolig empatisk ut. Regjeringen legger opp til en nyansert holdning til narkotikabruk, og må da ikke glemme utgangspunktet. Alle har et selvstendig valg om de vil begynne, eller slutte, med narkotika.

Les hele saken med abonnement