Standhaftige jazztoner

Mandaljazz har sittet på gjerdet med hensyn til å avgjøre hvorvidt det faktisk blir gjennomført festival på tross av koronaviruset. Festivalledelsen kunne denne uken fortelle at den smale, men populære festivalen likevel blir gjennomført. Avgjørelsen om å se an koronautviklingen og myndighetenes arrangementsbegrensninger har vært et godt og viktig grep for dugnadsfestivalen.

Jazzfestivalens gjennomføring blir nå en fanfare for den gryende optimismen kulturlivet kan se frem mot. Kan en hardt presset festival klare koronakrisen, kan sannsynligvis også flere andre i samme situasjon overleve utfordringen. Det bebudede oppslippet i arrangementsreglene gjør at situasjonen for musikk, kunst og kulturarrangementer ikke er like mørk som den var for få uker siden. Både for et besøkende publikum og ikke minst for å bevare et mangfoldig kulturtilbud, er det viktig at de små og nisjepregede arrangementene står smitten av og lever videre etter korona.

For Mandal er jazzfestivalen mer viktig enn hva både omsetning og publikumstall indikerer. Det handler om å være arena for noe annet enn bare folkearrangementer som Sommerfest og Skalldyrfestival. Ikke et vondt ord om de to store arrangementene i byen, men de sikrer ikke bredden i kulturtilbudet. Det gjør Mandaljazz sammen med andre mindre arrangementer i regionen.

Med årets avlysninger på kultursiden er det kanskje nettopp sommeren for å oppdage nye toner, stilarter og sider av kulturen som kanskje normalt sett ikke trekker like mye folk. Publikum i regionen må i sommer ta sitt ansvar for videre å ha et tilbud av de små og marginale. Med få andre tilbud burde valget være enkelt. The show must go on.

Les hele saken med abonnement