Listene gir oss et bedre faktagrunnlag og utgangspunkt for å diskutere velferdssamfunnet, skattesatser og delta i samfunnsdebatten.

Hvert år publiserer norske medier skattelistene. Vi publiserer hvem som tjener mest, hvem som har størst formue, hva lederne i kommunen tjener og hvem som har skattet mest og dermed bidratt stort til fellesskapet. Med en trang kommuneøkonomi skal vi virkelig være glad for at de med penger fortsetter å bo her og bidra.

Offentliggjøringen av listene gjør at alle får anledning til å se hvilke yrkesgrupper som tjener mest, og hvordan inntektsfordelingen er når det gjelder kjønn, alder og geografi. Det er de med god råd, ikke de 100 med dårligst råd, vi skriver om. Det kommer av at penger og makt ofte går hånd i hånd. Hadde vi ikke gjort denne jobben, hadde vi forsømt vårt ansvar som den fjerde statsmakt. Å vise hvordan kommunestyrerepresentanter, som representerer folket, gjør det inntektsmessig og om de har store formuer, har noe for seg. Tjener de likt som flertallet av innbyggerne, eller er de fleste politikerne en del av det øvre samfunnssjiktet? En liste over hva de kommunale lederne tjener, kan brukes av andre kommunalt ansatte til å se om deres lønnsutvikling er i takt med toppenes.

Offentliggjøring av skattelistene fører til større transparens, fordi de viser om forskjellene i samfunnet øker eller minker. Listene gir oss et bedre faktagrunnlag og utgangspunkt for å diskutere velferdssamfunnet, skattesatser og delta i samfunnsdebatten. Dette burde vi imidlertid bli flinkere til. I stedet for kun å bruke listene til lettvinte saker den dagen de kommer. Vi burde følge opp med: Hvorfor er det bare én kvinne blant de 20 med mest inntekt i Lindesnes kommune? Vi henger et godt stykke etter når det gjelder likestilling her på Sørlandet, og det er et problem vi alle bør være interessert i å bedre.

Det må samtidig presiseres at listene vi publiserer kan inneholde feil. Det er blant annet fordi det er nettoinntekten som vises i skattelistene, og den viser lønnsinntekt og kapitalinntekter minus alle fradrag. Det kan hende at noen har glemt å melde inn alle fradragene sine. Tallene stemmer heller ikke hvis en person har deler av inntekten sin fra pensjon. I de fleste systemer er det også noen som er oppført med helt gale tall.