Foto: Kristian van Pelt

Når systemsvikt får utvikle seg