Skjerper sansene

  • Fridtjof Nygaard

Sigbjørn Langvik og samboeren Bjørg Dahl sa opp jobbene sine i Norge for å jobbe på sykehuset i Haydom i Tanzania. Haydoms Venner hyret dem for å rådgi sykehusets ledelse. Kort tid etter at de varslet om det de mener er en rekke kritikkverdige forhold ved sykehuset kom oppsigelsen i posten. Nå pendler en vond varslersak mot en avgjørelse fra bistandsmyndighetene. Imens er det opprivende for Haydoms Venner å få offentliggjort at sykehuset i Tanzania ikke bare er gull og glede. Thore Westermoen i Haydoms Venner understreker overfor Lindesnes at foreningens rolle i saken er å samle inn penger – og at de holder seg unna det rent administrative. Han sier at «grunnlaget for at vi avsluttet avtalen var fordi sykehusets direktør ba oss om det. Og jeg tror nok det var en god beslutning. Tillitsforholdet utviklet seg ikke positivt». Direktør Emanuel Nuwass skriver til Lindesnes at «han tidligere har jobbet med både nasjonale og internasjonale ledere uten å få lignende beskyldninger mot seg».

Sykehuset, med sine rundt 500 ansatte, eies og drives av det lokale bispedømmet. I tillegg til støtten fra privatpersoner og bedrifter gjennom Haydoms Venner, mottar sykehuset også betydelig støtte fra norske skattebetalere gjennom Norad – 54 millioner kroner for perioden 2015–2018. For perioden 2019 til 2022 har sykehuset nylig inngått en avtale om tilsvarende beløp.

Dermed er det ingen liten varslersak Norad må undersøke og konkludere i. Mye penger står på spill for et prestisjesykehus. Det er en overordnet diskusjon om bruk av bistandsmidler. Samtidig må Norad ha kildekritikk overfor at nord står mot sør i hvordan et sykehus skal drives i Afrika. Mennesker er ikke mindre verd, men behandles annerledes for ressursene som til rådighet utnyttes forskjellig. I verste fall er oppsigelsen en ren personalsak som Haydoms Venner som arbeidsgiver har rett til å utøve. Den silingen av fakta og følelser må direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad, utøve. De kvalitetssikrer norsk bistand. For Haydoms Venner er kritikken og undersøkelsene ubehagelig, men vil føre til en skjerpet utøvelse av sykehusgjerningen og pengebruken uansett hvem av partene som forvalter sannheten.

Les hele saken med abonnement