Sier ikke nei til kreft

  • Fridtjof Nygaard

En stilling som kreftkoordinator blir symbolsak i behandlingen av budsjett og økonomiplan for nye Lindesnes kommune. Kreftkoordinatorer spiller nøkkelroller for kreftrammede og deres familier i sykdoms-løpets mange nyanser. Kreftforeningen opplyser at 70 prosent av Norges befolkning har tilgang på kreftkoordinator, og den nasjonale kreftstrategien går i retning av at alle norske kommuner skal ha en kreftkoordinator.

Høyre og Frp har lagt inn kreftkoordinator i sitt budsjettforslag med 500.000 kroner fra høsten 2020 og 1 million kroner fra 2021. Den Arbeiderparti-styrte sekspartikoalisjonen trenger mer tid. Påtroppende ordfører Even Tronstad Sagebakken sier flertallet har inne et punkt om kreftkoordinator, men de vil at rådmannen legger fram sak før 1. april 2020. Da er ønsket å få inn stillingen innenfor «dagens ramme». Altså noe må ut, noen får mindre eller ingenting for at kreftkoordinatoren skal kunne finansieres. Fram mot budsjettmøtet i desember flytter blått og rødt på hver sine kolonner med tall for å dekke inn verdiene de mener fortjener plass i innbyggernes liv.

Høyre og Fremskrittspartiet skårer for åpent mål ved å gå inn for penger til kreftkoordinator. Arbeiderpartiet bommer med å hale ut tiden for å finne penger til et av sine utpekte kjerneområder. Omsorg. Kreftkoordinatoren har vært i spill så lenge at flertallet i det nye kommunestyret burde forstått at dette er er tilbud man ikke sier nei til. Lindesnesregionen har i 2019 opplevd at flere personer mange har et forhold til, brått har blitt revet bort av kreft. Derfor er tidsånden sterkt preget av at kreft trenger en koordinator i Lindesnes. Befolkningen har en forventning om at stillingen kommer inn i budsjettet fra 2020.

Les hele saken med abonnement