Emilie Enger Mehl (Sp) roter det til for seg i TikTok-saken. Det virker lite betryggende at justis- og beredskapsministeren har brukt den aktuelle appen på sin tjenestetelefon, når man vet hva leverandøren står for. Alle sosiale medier henter ut store mengder informasjon om sine brukere til kommersielle formål. Algoritmene vet det meste om oss, og hva vi driver med. Men TikTok nøyer seg ikke med det kommersielle. Kinesiske selskaper er forpliktet til å overlevere brukerinformasjoner til landets myndigheter, etter behov. TikTok anses dessuten, og kanskje nettopp derfor, å hente inn usedvanlig store datamengder fra sine brukere.

Justisministerens langvarige forsikringer om at hun har fulgt sikkerhetsrådene hun har fått, plukkes nå fra hverandre i Stortinget. Snart ti ganger, gjennom flere måneder, har statsråden forsøksvis besvart spørsmål fra Høyre og Frp i saken. Men sist onsdag bekreftet hun at hun faktisk hadde appen på tjenestetelefonen en måneds tid i fjor høst – og da i et svar til TV 2. At mye fortsatt er uklart i denne saken, fastslår nå også SV, som Mehl er avhengig av for å berge seg dersom saken skulle bli satt på spissen.

Å gi Stortinget uriktige opplysninger er en parlamentarisk kardinalsynd, er i gitte situasjoner, verre enn sakens innhold. Utfallet gjenstår å se. Det er Stortingets flertall som avgjør om opplysningsplikten er overholdt. Statsministeren poengterer, i likhet med Mehl, at det ikke dreier seg om en «gradert tjenestetelefon» som man har «hemmelige og fortrolige samtaler på eller andre oppkoblinger». Dette blir i beste fall en forenkling. Også småbiter fra «ugraderte» samtaler kan settes sammen av etterretningstjenesten i land vi ikke har etterretningssamarbeid med.

Affæren ville ha vært plagsom for enhver statsråd. Men det gir saken en tilleggsdimensjon når den gjelder statsråden med øverste ansvar for rikets sikkerhet og beredskap – og en politiker som i sin opposisjonstid førte an i felttoget mot Solberg-regjeringen da Forsvar-leverandøren Bergen Energies skulle selges til Russland. Folkevalgte må være på sosiale medier for å kommunisere med folket. Nå må justisministeren tydelig markere at hun har skjønt alvoret i å være på feil plattform.