Onsdag er det duket for bursdagsfest på Risøbank i Mandal. Mental Helse Lindesnes feirer at de er 15 år. I disse årene har den frivillige organisasjonen gjort en viktig jobb lokalt. Mennesker med psykiske helseutfordringer har fått trygge og gode møteplasser. På Orelunden har de blitt møtt av medmennesker og de har blitt sett. Den psykiske helsen har blitt snakket om på en åpen og forståelsesfull måte.

Det finnes over 300 lokallag i Mental helse. Lindesnes er ett av dem, og det drives av seks engasjerte styremedlemmer. Siden 2007 har medlemsmassen vokst til 50, men fremdeles sliter organisasjonen med å få med menn og unge. Det er helt i tråd med tendensene ellers. En fersk studie fra Gøteborgs universitet viser at menn i mye mindre grad enn kvinner søker psykisk helsehjelp når de trenger det. Studien viser også at menn som ikke har høyere utdanning og som har lite kunnskap om psykisk helse, er de som søker minst, og dermed får minst hjelp for sine psykiske lidelser.

Endre Drange Thompsen er en av dem som har tatt bladet fra munnen her lokalt. Altfor lenge tok de mørke tankene mye plass i livet hans. Han skrev en bok om det og har stilt opp på en rekke arenaer med historien sin. Drange Thompsen har bidratt med å snakke høyt om psykisk helse, og han har vist andre menn at det går an å ha det vondt psykisk. Det å ha folk som tør å dele og ufarliggjøre, er noe av det som har bidratt til at psykisk helse er enklere å snakke om nå enn hva det var for 50, 15 og 5 år siden.

Samtidig som det har blitt bedre enn det var, har vi fremdeles en lang vei å gå innenfor psykisk helse. Mange sliter, og det er fremdeles ikke enkelt å snakke om angst, depresjon, bulimi eller tvangslidelse. Selv om mange sliter med nettopp det. Derfor er det godt vi har organisasjoner som Mental Helse Lindesnes. De løfter opp problematikken og gjør oss bevisste. Samtidig som de gjør en livsviktig jobb for flere. Forhåpentligvis blir det en flott feiring av organisasjonen på Risøbank. Det er i hvert fall fortjent.

Det å ha folk som tør å dele og ufarliggjøre, er noe av det som har bidratt til at psykisk helse er enklere å snakke om nå enn hva det var for 50, 15 og 5 år siden.