Adolph Tidemand, Olaf Isaachsen, Amaldus Nielsen, Gustav Vigeland og Emanuel Vigeland. På 1800-tallet hadde Mandal fem kunstnere som i løpet av sin karriere ble til anerkjente kunstnere nasjonalt og internasjonalt. I senere tid har vi derfor med stolthet kunne bruke uttrykket «den lille byen med de store kunstnerne» når vi sier hvor vi kommer fra.

Nielsen, som ble født i 1838 i Mandal og døde i 1932 i Oslo, stod for en stor produksjon i sitt lange liv. Han ble etter hvert en betydelig kunstner som også er kjent som den første norske kunstneren som tok med seg staffeliet ut i naturen og malte der. På den måten fanget han det naturlige lyset i sine maleri. I 1933 testamenterte Nielsens fem gjenlevende barn hele 300 verk til Oslo kommune som den dag i dag eier den største samlingen av hans verk.

Munchmuseet har ansvar for å forvalte Oslos samling, men en ny intensjonsavtale som er inngått mellom Munchmuseet, Sørlandets kunstmuseum/Kunstsilo og Vest-Agder-museet, kan sørge for at Nielsens fullstendige samling endelig skal komme hjem. Noen av bildene som kan bli flyttet, hvis Oslo kommune vedtar deponeringen, har aldri blitt vist tidligere. Dermed kan også flyttingen føre til at enda flere av Nielsens bilder blir studert nøye.

Nå er arbeidet med planleggingen i gang. Det er uvisst når bildene kan komme på plass på Sørlandet, men forhåpentligvis om ikke så altfor lenge til. For kulturlivet i Mandal og på Sørlandet er dette en stor nyhet. Nye utstillinger av Nielsen, vil utvilsomt øke interessen for å besøke de lokale museene. Samtidig påpeker kunsthistoriker Tone Klev Furnes at det store ansvaret Mandal museum nå kan få, også i høyeste grad forplikter. For potensialet som ligger i Nielsen-samlingen er enormt, og det kan ha både nasjonal og internasjonal interesse.

I senere tid har vi derfor med stolthet kunne bruke uttrykket «den lille byen med de store kunstnerne» når vi sier hvor vi kommer fra.