Lik lønn i samme kommune

Kommunesammenslåingen som trådte i kraft ved årsskiftet har vært gjenstand for mye debatt og mange praktiske utfordringer. Det er helt naturlig når tre selvstendige kommuner skal bli til en. Ulikheter fra de enkelte kommunene skal samkjøres til å styrke en stor kommune som går på frekvens med seg selv.

Et av de springende punkt for å få en strømlinjeformet kommune blir naturligvis at gamle lønnsforskjeller utjevnes. Det er ingen gode argumenter for at lærere i gamle Marnardal skal ha ulik lønn som dem fra gamle Lindesnes, eller Mandal, for den saks skyld. Likevel har de tillitsvalgte måtte rasle med sablene for å oppnå lik lønn for likt arbeid.

Problemstillingen er kjent, og var heller ingen overraskelse på rådmann og kommunebyråkratiet. Hvorfor det ikke er utjevnet når sammenslåingen feirer halvårsjubileum er vanskelig å forstå. Kontaktlærere i gamle Lindesnes har fremdeles høyere stillingstillegg enn gamle Marnardal og Mandal.

Selv om stillingstillegget ikke skiller store summer, burde utjevningen vært gjort med et pennestrøk før nyttår. Forskjeller er med på å skape ulikheter en nydannet kommune overhodet ikke ønsker. Dessverre er ikke Lindesnes kommune annerledes enn mange andre nylig sammenslåtte kommuner. Spørsmålet er om problemet ble glemt eller gjemt under sammenslåingen. Ulik lønn er feiltrinn i harmoniseringsdansen kommunen fortsatt befinner seg i. Mens feilene rettes og ulikhetene utjevnes, kunne Lindesnes også se på den eldgamle forskjellen i lønn mellom kjønnene. Klarer den nye kommunen å utjevne også den forskjellen er ikke kommunen lenger en av mange, men vil tilhøre de forbilledlige få.

Les hele saken med abonnement