Tiden leger ingen sår

Det rødgrønne flertallet i utvalget for drift og forvaltning sa nei til utkjøring fra garasjene via ny rampe i Idrettsparken. Flertallet ba Agderbygg finne en løsning i tråd med den opprinnelige planen for Nye Vestnes. Farsen er komplett, og svekker tilliten til lokaldemokratiet. I 2016 ble det klart at Agderbygg feilaktig hadde anlagt kjøreport ut i Idrettsparken. Planutvalget sa nei til å anlegge en vei fra portene gjennom Idrettsparken. Så gikk det politikk i tabben. I september 2017 ga det blåblå flertallet i planutvalget midlertidig tillatelse til utkjøring fra garasjene i Idrettsparken under forutsetning av at ny plan for utkjøring var klar i mai.

I april 2018 sa et nytt planutvalg, etter at bystyret kastet det gamle blant annet på grunn av garasjesaken, nei til forlenget bruk av den midlertidige veien. I april sa det ny planutvalget nei til forslaget fra Agderbygg om å bygge en utkjøringsrampe ut i Idrettsparken. I mai 2019 snudde planutvalgsleder John Kittelstad, og stemte for en ny rampeløsning. Forutsetningen var at Agderbygg laget en nye plan og den ble nå for første gang ble behandlet i den nye storkommunen av utvalget for drift og forvaltning. Med 5 (Ap, SV og Sp) mot 4 stemmer (H og Frp) ble vedtok utvalget å utsette saken, og å sende til tilbake til rådmannen for ny vurdering. Fremskrittspartiets Harald Øyslebø har tidligere sagt i den endeløse behandlingen av saken:

«her er det bare for Agderbygg å mure igjen åpningen de har laget, finne fram vinkelsliperen med den store diamantskiva og skjære seg ut der utkjøringen opprinnelig skulle vært.»

Arbeiderpartiet minnet alle på at Idrettsparken er innbyggernes felles eiendom og at man ikke aksepterer at fellesskapet skal stille opp for å løse utbyggernes økonomiske problemer med å finne en annen utkjøringsløsning.

Garasjesaken har har vart i tre år, men fakta er fortsatt prikk lik: Porten er på fullstendig feil side av hva som ble godkjent. Profesjonelle utbyggere skal ikke være i stand til å lese en tegning så dårlig at tilfeldigheter gjør at porten blir åpnet på motsatt side av hva tillatelsen sa. Tiden skal derfor ikke lege noen sår. Porten må mures igjen og Agderbygg får ta belastningen selv.

Les hele saken med abonnement