Seier for barna

Omfattende mobbeproblemer i skolene i gamle Audnedal kommune har nå endt opp med en revisjonsrapport som friskmelder helsen til skolemiljøet. Etter både fornektelse og motstand fra byråkrati og endel politikere, måtte kommunen innse at alt ikke var like greit. Oppvekstsjefen fikk sluttpakke og kommunestyret og kommuneledelsen var tvunget til å sørge for at det fineste fellesskapet eier og har, barna, fikk et verdig arbeidsmiljø og trygge oppvekstvilkår.

Rogaland Revisjon leverte i 2018 en rapport der det ble avdekket flere tilfeller av mobbing og flere brudd på opplæringsloven. I mai 2019 bestilte kontrollutvalget en etterkontroll av psykososialt skolemiljø i Audnedal kommune. Kommunerevisjonen Vest har gjennomført prosjektet i høst og rapport fra arbeidet ble før jul framlagt for politisk behandling. Nå er fasiten kommet. Kommunen har utarbeidet tilstrekkelige rutiner for rask håndtering av mobbesaker. Begge barneskolene behandler mobbesaker uten ugrunnet opphold. I alle tilfeller ble aktivitetsplan iverksatt innen en uke etter mottatt.

Så flott at systemet fungerer nå. Det skulle selvsagt ha fungert før. Barna har krav på et trygt oppvekstmiljø og skolen er deres arbeidsplass. Da er det en selvfølge at opplæringsloven følges og at skoleledelse og lærere ikke fnyser av påståtte problemer. Under granskningen er det kommet frem lærere som, har følt seg krenket av kritikk mot hva skolene ikke har gjort for å gjøre jobben sin. I mobbesakene handler virkeligheten ikke om de voksne og følelsene deres, men om barna. Et mobbet barn er ett mobbet barn for mye.

Les hele saken med abonnement