Foto: Marianne Furuberg

Trærne som skygget for konsekvensene