Leder

Nordmenns svømmeferdigheter er dårligst i Norden. I en fersk Norstat-måling svarte én av tre at de ikke klarer å svømme mer enn 200 meter, som er grensen for kunne regne seg som fullt svømmedyktig. Sett opp mot tilsvarende undersøkelser tidligere år, er det lite fremgang å spore. I fjor var det 64 prosent over 18 år som mente de kunne komme lengre enn 200 meter i vann, mot 73 prosent i Danmark og 86 prosent i Sverige. Forskjellene må tas på alvor, fordi de gjenspeiles i drukningsstatistikken. Det er flere av drukningsulykkene som kunne vært unngått hvis flere var flinkere i vann.

Svømmeundervisningen i skolen har en viktig funksjon for å lære barn og ungdom å bli trygge i, ved og på vann, svømmedyktige, og i stand til å berge både seg selv og andre. Problemet for noen år siden var mange tomme svømmebasseng. Det problemet er redusert, men læreplanen kunne fortsatt lagt større vekt på vanntrening. Det kunne først og fremst vært bra om barn fikk enda mer tid i vannet. Det burde også vurderes svømmeopplæring på et tidligere tidspunkt. Hvis barn fikk trent seg i vann før 4. klasse, kanskje til og med i barnehagen, kunne nok flere klart å passere 200-meteresgrensen i voksen alder.

Drukningsstatistikken gir samtidig noen holdepunkter for en målrettet innsats. Menn, ikke minst de over 60 år, er sterkt overrepresentert når det gjelder omkomne i vannet. Det var også tema under markeringen av FNs verdensdag for å forebygge drukningsulykker på mandag. Det handler selvsagt om bedre svømmeferdigheter, men det handler også om bedre evne til å vurdere egne ferdigheter. Statistikken levner ingen tvil. Menn bør slurve mindre med flyteutstyr om bord i fritidsbåter, og bokstavelig talt vise mer edruelighet under nattlig ferdsel på knauser og brygger. Da blir det snakk om skjerpede holdninger og ikke flere forbud eller hyppigere politikontroller. Det gjør ikke det forebyggende arbeidet særlig enklere.