Varslet sykdom

Framtidig rådmann, Kyrre Jordbakke, i Nye Lindenes frykter at det nye fengselet i Mandal vil svekke helsetilbudet både lokalt og i landsdelen på grunn av for få ressurser. De til sammen 330 innsatte i Mandal, Froland og Evje skal få samme tilbud om gratis helsetjenester som resten av befolkningen. De innsatte vil ifølge helseforskning også ha mer behov for psykisk helsetilbud enn befolkningen ellers.

Dersom sykehuset ikke øker sine ressurser til psykisk helse og rus, kan ekstrapasientene i Agder fengsel få konsekvenser som ingen vil ha. Et dårligere tilbud til alle. Kommuneoverlege i Mandal, Stein Grytten, sier til Fædrelandsvennen at han også har fått bekymringsmeldinger fra allmennlegene i kommunen. Klinikkdirektør for psykisk helse ved Sørlandet sykehus, Oddvar Sæther, sier til samme avis at de nye fengslene i Mandal og Froland, samt kapasitetsøkningen i Evje, medfører ingen tvil at om at man trenger flere ressurser totalt sett.

Nå har fremtidig rådmann i Nye Lindesnes meldt behovet og faginstanser og klinikksjef ved Sørlandet sykehus har bekreftet behovet. Da er er økt sykdom med Agder fengsel varslet like sikkert som at influensa rammer Norge hvert år i uke 7. Bevilgende myndigheter og faginstanser har dermed god tid til å vaksinere behandlingssystemet slik at færrest mulig blir rammet.

Les hele saken med abonnement