Leder

Et kunstsenter med bred pensel

Foto: Hilde Wøhni Joakimsen