Hvor mange har fått med seg at de syv siste dagene i april er årets «immuniseringsuke»? Dette er en uke som skal handle om å friske opp de vaksinene vi, etter all sannsynlighet, fikk som barn. En slik oppfrisking er sterkt å anbefale, hvert tiende år eller så, for å være sikret immunitet. Men som helseopplysning betraktet, er dette sterkt underkommunisert. Og i likhet med polio er vel «barnesykdommer» av typen kikhoste, kusma og meslinger praktisk talt utryddet her i landet? Langt på vei er jo dette riktig – takket være vaksinasjonsprogrammene for barn. I flere vestlige land er imidlertid kikhoste blitt et aktuelt eksempel på halvglemte sykdommer, som kan få nye utbrudd, i alle aldersgrupper.

For ikke mer enn et par generasjoner siden, hendte det at foreldre sendte avkommet på besøk til venner som eksempelvis hadde fått meslinger, «for å bli ferdig med det». Hvor lumske komplikasjoner mange barnesykdommer kunne gi, var nok ikke så godt kjent blant folk flest. Nå vet vi bedre. I mange år har norske barn hatt en vaksinasjonsgrad helt opp i 96 til 97 prosent. I utgangspunktet nok til å holde sykdommene i sjakk i befolkningen. Kunnskapen om nødvendigheten av revaksinering i voksen alder, står ikke like sterkt.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler jevnlige oppfriskingsdoser, men gjør ikke særlig mye for å markedsføre anbefalingen. Seks år er gått siden daværende helseminister Bent Høie (H) ga FHI i oppdrag å utrede et vaksinasjonsprogram for voksne. Programmet kunne enkelt settes ut i livet i form av en SMS-påminnelse fra fastlegen. Samtidig vil det trolig kreve et opplysnings- og bevisstgjøringsarbeid, og noe apparat for slike formål er fortsatt ikke bygd opp.

Årsaken skal være at verken Solberg- eller Støre-regjeringen har prioritert denne oppgaven. Pandemien kunne muligens tjene som en forklaring. Men hvis det er noe pandemien har vist, er det vel verdien av vaksine og viktigheten av oppfriskingsdoser. Likeså for influensa og lungebetennelse. Mens stillheten ruger over revaksinering på bredere front, ulmer og spirer antivaks-propaganda på sosiale medier. Selv om også den inneværende «immuniseringsuken» forbigås i taushet, er det på høy tid å blåse liv i FHI-utredningen.

Kunnskapen om nødvendigheten av revaksinering i voksen alder, står ikke like sterkt.