Modig erfaring

I kjølvannet av den tragiske skredulykken i Åseral har 260 snøscooterførere i Agders indre bygder nå investert i skredutstyr. En 16-åring omkom da et snøskred tok et turfølge ved Lordehytta. Leder Tom Handeland i Åseral Snøscooterklubb sier til Fædrelandsvennen: «Vi må ta lærdom av ulykken. Oppe i alt det vonde er det fantastisk flott at så mange har investert i skredpakke».

Snøscooterlederen sier til Fædrelandsvennen man lenge har hatt et ønske om at snøscooterførere skal ha med seg sikkerhetsutstyr når de kjøre på fjellet. Ryggsekkene med skredutstyret er vanlige mange steder i Norge, men på Sørlandet er det få som bruker dem. Skredproblematikken har tidligere ikke vært stor nok til at scooterførerne har tatt det på alvor, men det er i ferd med å snu. Prisen på utstyret er opprinnelig rundt 5000 kroner, men på grunn av et velvillig lokalt næringsliv i Åseral har scooterførerne kunnet skaffe seg utstyret for drøye 3000 kroner.

Det er modig av snøscootermiljøet å bruker erfaringene fra den tragiske dødsulykken til å forsøke å redde liv når lignende ulykker skjer igjen. Som oftest kommer sikringstiltak etter at ulykkene har skjedd. Trafikkulykker på belastede strekninger eller dødsulykker med flere enn ett offer, fører som regel til nye autovern og utbedrede veier. Snøscooterulykken kommer til å bidra til sikrere fjellferd. Noe godt kommer ut av alt det vonde.

Les hele saken med abonnement