Politisk balansegang

Lokalpolitikerne i Lindesnes diskuterer med tyngde om de har delegert bort makten til byråkratiet. Da Lindesnes kommune skulle støpes av tre gamle kommuner, bestemte politikerne seg for en modell med få utvalg. Bestemmelsen førte til at administrasjonen fikk fullmakt til å fatte langt flere avgjørelser på egen hånd enn tidligere. Begrunnelsen var at storkommunen skal være mer effektiv og at lokalpolitikerne ikke skal behandle hver minste sak.

Delegasjonsreglementet fører til at administrasjonen selv vurderer om en sak skal behandles av politikerne, og reglene sier at prinsipielle saker må løftes inn for politiske avgjørelser. Da kommer diskusjonen om hva som er prinsipielle saker.

Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet tok opp bekymringen i siste møte i Utvalg for drift og forvaltning. De tverrpolitiske spørsmålene handler om hvem som skal ha makten og hvem som former samfunnet. Utvalget drøftet som eksempel en sak om et båthus. Eieren ville rive det gamle og bygge dobbelt så stort. Fylkesmannen hadde ingen innvendinger. Teknisk forvaltning sa nei fordi båthuset var større enn det reglene tillater. Politikerne pekte på at i et utvalg kunne skjønn avgjort om båthuset fikk ja eller nei.

Kommunestyret har mulighet til å evaluere driftsformen og i starten av den nye kommunen er det naturlig med følelsen av at mye var bedre før da alle fikk lov til å gjøre det de hadde lyst til. Den nye driftsformen har fjernet deler av den åpenbare skjønnsutøvelsen som lokalpolitikere er i stand til begå, for å ta hensyn til velgere og særinteresser. Effektiviseringsbehovet har fjernet evnen til å tjene folket, som har valgt lokalpolitikerne.

Makten er fordelt mellom politikk og administrasjon. Friksjonen som oppstår er sunn. Lokalpolitikken skal være en balansegang mellom regler og raushet. Balansegangen er vanskelig. Nå føler lokalpolitikerne at de har ramlet ned med beina på hver sin side av den stramme lina, og det gjør vondt. Derfor er den politiske evalueringen av driftsformen nødvendig. Bekymringen som lokalpolitikerne føler på tvers av partipolitiske skillelinjer, er et godt tegn på at lokalpolitikerne må ta tilbake makten. Embetsmannsveldet skal ikke styre butikken.

Les hele saken med abonnement