Det store Vi

I fjor høst uttrykte planutvalget i Mandal et ønske om å få utredet en «direkte tilkobling fra E 39 til Tregdeveien». Og under folkemøtet i Buen sist onsdag avslørte Nye Veier at nettopp det har de nå gjort – og de mener de kan gjøre «betydelige» besparelser på å unngå den planlagte tunnelen.

Planutvalgsleder John Kittelstad (KrF) mener Nye Veier har tatt seg store friheter etter at planutvalget ba dem om deres tanker rundt en bedre tilknytning fra E 39 til Tregdeveien. Kommunikasjonsrådgiver Nils Bernt Rinde i Nye Veier bekrefter at løsningen som er vist utenfor planområdet ikke er innenfor det planutvalget ba om i sitt vedtak. Nye Veier har bare vist mulighetene som finnes. Egentlig gikk tilførselsveien på skinner fra Holum til Mandal i tunnel gjennom Sandnesheia og ut ved dagens Plantasjen ved Marnarkrysset. Så har det dukket opp to alternativer for å koble tilførselsveien på Tregekrysset ut til Jåbekk og Strømsvika. Da startet støyen.

Verken et samlet bystyre, planutvalg eller planutvalgsleder John Kittelstad kan rope «det var ikke meg, det var ikke meg». Nye Veier er i dialog med kommunene de bygger vei gjennom og utredet traseer. Lokalpolitikerne har stor medvirkning. Da må lokalpolitikerne tåle at de berørte beboerne mister nattesøvn og tar tapene tungt. Det er ekte og naturlig. Men lokalpolitikerne og Nye Veier skal løse et oppdrag for samfunnet. Da er bygder som Tredal, Hesland, Bergesletta og en rekke andre småsteder truet. Motorveien krever sine ofre utenfor veibanen og ikke bak rattet. Sånn er det. Men vei skal det store Vi ha uansett.

Les hele saken med abonnement