«Det siste tiåret har vært fylt av bekymringer»

Norge kåres år etter år til et av verdens lykkeligste land å bo i. Ved overgangen til et nytt tiår er den påtrengte lykkefølelsen ufattelig provoserende. Aldri har verden følt seg mer fragmentert enn nå. Europa er i oppløsning og innbyggerne i enkeltnasjonene står på barrikadene for sine lønninger, pensjoner og velferdsrettigheter. USA har sin helt egen isolasjonistiske virkelighetsoppfatning og utøver verdens mektigste jobb med seg selv som rettesnor nok. Det siste tiåret har vært fylt av bekymringer. Alle har fått en økt rett til å føle seg krenket. Å møte enhver kritikk med å legge seg paddeflat er blitt en nasjonal paradegren.

Klimakrisen er en vesentlig del av hverdagen. Flukt og terror er på timeplanen som en selvfølgelig trussel. Ny teknologi og sosiale medier har fullstendig endret informasjonsflyt og beslutningsprosesser til det helt ugjenkjennelige på godt og vondt. Utenforskap er beskrevet som en av de største utfordringene for ikke bare Norge, men klodens kamp for å redde seg selv. Det er lett å tenke både dystopisk og misantropisk, med en verden som et fremtidig skrekksamfunn der dårlige krefter har fått overtaket og mistro til mennesker regjerer. Nyttårsforsetter har alltid lite for seg. Skal menneskeheten ha forsetter å strekke seg etter det neste tiåret, må det ligge forpliktelser om handling bak: Det neste tiåret må ha et løfte om oftere å være løsningsorientert og si «ja, dette får vi til» enn «nei, dette blir vanskelig».

Les hele saken med abonnement