Flippe burgere, lage softis, blande maling eller booke campingturister i Sjøsandsleiren. I vår region er det vanlig å se ungdom bak kassene i butikker og mellom bordene på restauranter om sommeren. Det skyldes et godt, lokalt næringsliv som år etter år gir ungdom en sjanse til å ta del i arbeidslivet. I tillegg er det mulig for ungdom mellom 15 og 24 år å søke på en rekke sommerjobber i kommunen. Disse utlysningene som nå dukker opp, bør de unge bruke tid på.

Å ha noe å gå til, istedenfor å ligge blakk på Lordens i ukevis, er heller ikke dumt. Sommerjobber er i mange tilfeller en sosial arena hvor de unge kan knytte nye vennskap med folk i ulike aldre. Ofte skjer det også mye morsomt på en arbeidsplass.

Selv om sommerjobbene er ulike, har de det til felles at det vil gi svært nyttig erfaring. Ved å ha sommerjobb, lærer ungdom å bli stilt krav til på en annen måte enn på skolen. De vil erfare at det betyr noe at de møter opp på tiden, og at de sier ja til en ekstravakt hvis en kollega er syk. I flere jobber vil de lære å håndtere stress, snakke med fremmede og være nødt til å takle utfordringer som oppstår der og da. Derfor er også jobbene viktige for CV-en. Unge som har yrkeserfaring er mer attraktive jobbsøkere enn unge som bare har gode karakterer.

Å tjene egne penger er også bra. Da er det mulig å opprette en BSU-konto eller spare penger på en annen måte for å komme inn på et vanskelig boligmarked senere. Ved selv å måtte jobbe for pengene, blir ungdommen mer bevisst på hva pengene brukes på. Samtidig kan det være lurt ikke å sette alle pengene i banken. En sommerjobb kan gi unge mulighet til å kjøpe det de ellers ikke hadde hatt råd til. En snekke eller en russebil med seks andre venninner kan være en god investering, i hvert fall med tanke på glede og kanskje livslange vennskap.