Leder

Flere utenlandske bobilturister i Kattnesbukta har ikke vært gode til å rydde opp etter seg. Dermed har friluftsområdet fem kilometer sør for Vigeland ikke sett ut slik det skal den siste tiden. Søppelet har vært synlig og luktet. Det har forståelig nok fått flere i lokalbefolkningen til å reagere. På Skjernøy har også lokalbefolkningen opplevd søppel fra utenlandske campingturister. Det har trolig også flere andre i kommunen vår.

Det å hive søppel i naturen er de aller fleste enige om at er stikk i strid med det vi skal gjøre. Likevel skjer det. Både i Kattnesbukta, på Njervesanden og i Furulunden. Det er ikke greit når våre gjester forsøpler. Samtidig er det nok ikke bare gjestene som slenger fra seg snusbokser, flasker, emballasje og tyggis. Det er flere som ikke tenker seg godt nok om. Spesielt om sommeren, når mange bruker naturen aktivt, flyter det overraskende mye søppel rundt omkring.

Det kan være nærliggende å tro at noen nye skilt, gjerne på enkelsk, kunne forbedret forholdene. Derfor bør det ikke være for høy terskel for å trykke opp noen skilt og sette de opp der søppelet flyter som verst. Det burde heller ikke spares på søppeldunker og penger til tømming av disse. Det som kan fjerne ekkelt rot, lukt og potensielle rotter og måker, bør prioriteres. Det ville mange folk og naturen selv satt stor pris på.

Samtidig er nok dårlig oppdragelse og oppførsel det største problemet. Det burde være selvsagt at vi rydder etter oss når vi låner naturen, men slik er det altså ikke lenger. Det er skremmende at vi gang på gang går fra en fin stranddag og på vei til syklene ser ispapir på ispapir, brukte engangsgriller og yoghurtbegre utenfor søppeldunken eller i grøftekanten. Det har også vært et gjentakende problem at folk kaster søppel ved siden av en full hyttecontainer. Er søppeldunken eller containeren full må folk ta med seg rasket sitt.

Det er mange som er blitt flinke til å ta ansvar og plukke med seg søppel. Det arrangeres også felles ryddedager, og mange skoler og barnehager gjør en strålende jobb før ferien. Det burde likevel være sånn at alle, både utenlandske turister og vi som bor her, klarer å plukke opp søppelet. Da vil behovet for alle dugnadene bli kraftig nedjustert.

Det burde være selvsagt at vi rydder etter oss når vi låner naturen, men slik er det altså ikke lenger.