Leder

Flere har de siste ukene sett og delt videre en video av en ung mann som blir utsatt for grov vold i Mandal sentrum. 18-åringen, som ble banket opp av jevngamle den 5. desember, ble sendt til Ullevål sykehus med hodeskader. Det ble først mulig å avhøre ham i slutten av sist uke. Nå deles altså videoen av den grufulle kvelden på sosiale medier.

Det burde være mulig å sette seg inn i 18-åringens situasjon og forstå at det ikke er særlig hyggelig gjort å dele.

Terskelen for å dele ting i sosiale medier er lav, men innimellom må det være mulig å tenke seg om. Ved å dele en slik video er en med på at flere får se det som skjedde. Det betyr at en rekke folk, som egentlig ikke hadde noe med hendelsen å gjøre, får ta del i det som kan ha vært den mest ydmykende og traumatiserende kvelden i offerets liv. Det burde være mulig å sette seg inn i 18-åringens situasjon og forstå at det ikke er særlig hyggelig gjort å dele.

Selv om man ikke var med på hendelsen, kan det også få konsekvenser å spre voldsvideoen videre. For å sende videre filmen til flere andre, er brudd på straffelovens § 267 som gjelder krenkelse av privatlivets fred. Straffen for å dele bilder og video av andres seksualliv eller noen som utsettes for vold eller lignende ydmykelser, ble enda strengere i fjor sommer. Nå kan de som deler krenkende innhold bli straffet med bøter og inntil ett års fengsel.

Det er et aktivt valg å dele noe videre. Internett husker også alt, og det betyr at en delt video kan bli vanskelig å få fjernet. Dermed kan offeret måtte forholde seg til videoen hele livet. Som om det ikke var nok for ham å leve med egne minner fra dagen han ble utsatt for grov vold.