Oasen får avslag

Kampen for å forhindre at Oasen skole får bygge ut på Halshaug er langt fra over. Oasen har vunnet første runde, og reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn. Deretter venter ny politisk behandling, en ny høring og så endelig oppgjør i Lindesnes kommunestyre. Kommunestyret har flertall for ikke å gi Oasen muligheten til å bygge ut en stor skole. Det burde Oasen ha forstått og søkt etter nye løsninger til en skole mange har ønsket sterkt velkommen. I stedet blir Oasen knyttet til en politisk konflikt.

I juni fikk Oasen frist til nyttår med å levere en reguleringsplan. Hvis ikke ville de miste dispensasjonen for videre skoledrift. Tirsdag ble planforslaget lagt fram for utvalg for drift og forvaltning. Frp og KrF sikret flertall for utbygging av Oasen i utvalg for drift og forvaltning, men skolens presentasjon fikk strykkarakter. Utvalget så en jakke på et tre, en plastpose, noen spraymerker histen og pisten og et tau som skulle vise den planlagte gigantutbyggingen i et helt unaturlig område for en stor, ny skole. Ap, SV og Sp fremmet forslag om å gi Oasen skole dispensasjon til å drive som nå ut skoleåret 2024, for å gi skolen tid til å finne ny tomt. Kenneth Hjorth Rafaelsen (Ap) understreket at lokalpolitikerne mer enn gjerne bidrar i samarbeid med kommunen for å finne en ny og godt egnet tomt.

Barn og unges representant i plansaker er nå innlemmet i rådmannens stab. Skoleutbyggingen er tydeligvis ingen kampsak. På vegne av kommende generasjoner må barn og unges representant ha samme holdning som forgjengeren, Kalle Glomsaker. Med positivt fortegn var Glomsaker ei gneldrebikkje som aldri hadde latt lokalpolitikerne sove godt etter å ha stemt for å bygge en skole som kommuneoverlegen og ande faginstanser fraråder. Selv om barnas forkjemper nå er taus, tar andre over jobben. Sammen med den rødgrønne siden kommer Høyre i kommunestyret til å forhindre skoleutbyggingen. Oasen bør allerede nå slippe prinsippene og lete etter en ny tomt for å bygge storskolen med plass til opp mot 250 elever.

Les hele saken med abonnement