Øl eller oktan

Arne Damman, som driver Best bensinstasjon på Spangereid, har havnet i en uvanlig situasjon for en bensinstasjoneier. Valget mellom å selge øl eller bensin har blitt reelt etter at Lindesnes kommune ikke lenger aksepterer ølsalg i butikklokalene. Da butikkeieren rev en vegg endret han grunnlaget for salgstillatelsen. Nå ønsker Damman igjen å ha øl i hyllene i det som kommunen definerer som en bensinstasjon og ikke en landhandel.

Reglene er enkle. Det er ikke lov å selge øl på norske bensinstasjoner, og Lindesnes kommune forsvarer seg ved å vise til alkoholloven, alkoholforskriften og de lokale alkoholpolitiske retningslinjene. Nordmenn har aldri kranglet på regelen og langt de fleste av oss har stusset over at det er helt motsatt i ferielandet Danmark. Hyller fylt opp av øl og sprit i danske bensinstasjoner er stikk i strid med norsk fornuft. Likevel hevder Damman at flere andre norske stasjoner i Best-kjeden har ølsalg i sine lokaler.

Forbudet mot alkoholsalg på bensinstasjoner henger blant annet nøye sammen med nullvisjonsønsket og kampen mot rattfyll. Ingen ønsker flere fyllekjørere på norske veier, og med over 140.000 rus-turer daglig ifølge tall fra politiet, trenger vi absolutt ikke flere. Men spørsmålet er da om sammenhengen er like klar som antakelsen. Blir det flere ruskjørere i trafikken på Spangereid om bensinstasjonen selger øl? Med store avstander er det få som spaserer til dagligvarehandelen i området. Og på tross av at områdets kunder kjører bil til sin daglige handel på Kiwi, er det ingen som påstår at matvarebutikken lengre ned i gaten bidrar til fyllekjøring.

Norsk alkohollov er streng, og svært få forsøk på å utfordre lovverket lykkes. Damman har anledning for å stykke opp selskapet slik at øl og bensin havner på ulikt regnskap, men sier det vil koste penger og er dermed uønsket. Lindesnes kommune har dermed blitt påtvunget valget om å la en manglende skillevegg gå for rett, eller ende opp med at nærmeste bensinpumpe blir i Lyngdal eller på Vigeland. For både lokale og tilreisende vil ølsalget være et pluss, men det gjenstår å se om kommunen tør å utvanne alkohollovgivningen.

Les hele saken med abonnement