Et tydelig bygrep

  • Fridtjof Nygaard
Denne artikkelen er over ett år gammel

Mandal kommune har hastverk med å få renset elvestubben Kvisla og dermed ta et grep om bydelsutviklingen før kommunereformen treffer i 2020. Randi Fredriksen (Sp) og Even Tronstad Sagebakken (Ap) ba kommunalsjef Arne Wilhelmsen om å komme med skriftlig informasjon om hva som er nødvendig for å få gjennomført tiltak i Kvisla allerede i 2019, slik at flertallspartiene (Ap, SV, Sp, MDG og KrF) kan fatte vedtak om igangsettelse i bystyremøtet 25.april. Rådmann i Mandal kommune, Irene Lunde, foreslår at politikerne i bystyret anbefaler å sette av budsjettmidler til mudring av Kvisla i 2020 og til vanntilførsel fra Mandalselva i 2021. Den totale summen er 2.350.000 kroner.

Det er i tråd med en rapport Mandal kommune fikk i fjor høst. I rapporten til COWI påpekes det at etter at industriområdet ble etablert har Kvislas vanntilførsel blitt kraftig redusert, og konsekvensene er alvorlige. Målinger utført viser at miljøgiftinnholdet i Kvislas sediment er høyt, er preget av lav utskiftning av vann, algeoppblomstring og tidvis lukter det råttent fra elvestubben.

Med ny E 39 med industriområder langs veien og Jåbekk i full utvikling, vil Skinsnes stå foran et veivalg som næringsområde eller hovedsakelig boområde de ti neste årene. En grønn lunge og park med elvespeil helt ned til Mandalselva vil forskjønne byen og øke attraktiviteten til bydelen alene. Nedre Malmø har de siste tiårene forandret seg fra tradisjonell industri til et av byens beste boområder. Å øke kvaliteten på Malmø og Skinsnes vil være fremtidsrettet byplanlegging. Det er en snau måned siden politikere og administrasjon fikk servert mulighetsstudien «Muligheter Nedre Malmø». Det er arkitekters kreative lek med fremtidens bymuligheter.

Kvisla må renses. Det er en god begynnelse og bystyret må bevilge pengene for å begynne arbeidet. Deretter må Malmø og Skinsnes fra Hollekleiva til Østerland sees under ett. Kvisla kan med fordel åpnes helt opp slik elveløpet var før. Prosessen er stor, lang, vanskelig og dyr, men fullt mulig hvis alle drar i samme retning.

Les hele saken med abonnement