Det er ikke nytt at det kuttes i offentlige tilbud i 2023. Det strammes inn på de fleste områder. Helse, skole, barnehage og så videre og så videre. I forrige avis var det et leserinnlegg på trykk med tittelen «Er det sånn vi vil ha det?». Det handlet om en 91 år gammel mandalitt som burde fått korttidsplass på sykehjemmet, men der var det ikke plass. Isteden ble han sendt hjem til sin 89 år gamle kone. Tidligere i år hadde vi på trykk et leserinnlegg fra en 90 år gammel dame med en helt lik opplevelse. Nylig har vi også skrevet om en alvorlig hendelse der en mann ikke fikk tilsendt ambulanse, fordi det koster penger og hendelsen ikke ble vurdert som akutt nok. Det var ifølge kommuneoverlegen riktig vurdert å ikke sende ambulanse ut ifra medisinsk tilstand. Mannen døde og uttalelsen om at det var for dyrt, har blitt beklaget til enken som sitter igjen.

Forebyggende arbeid er som regel enklere å kutte bort fra budsjetter, enn arbeid som kan vise til konkrete resultater. Det har flere analyser av terrorangrepet 22. juli og en rekke andre alvorlige hendelser vist. Det er først når noe tragisk har skjedd, at det kan komme penger på bordet til arbeid som kan forhindre at lignende hendelser skjer igjen.

Nå er det brannvesenet som har blitt kartlagt av Norconsult. Konsulentene har funnet en mer effektiv måte å drive redningstjenesten på. I analysen etter kartleggingen, foreslår styret i brannvesenet å kutte ut redningsdykkertjenesten, og kun ha brannkonstabler på vakt på stasjonen i Mandal på dagtid. Depotene på Vigmostad og Bjelland kan også bli lagt ned. Forslaget fra styret i brannvesenet skal behandles i formannskapet 24. april.

Kutt i brannvesenet har skjedd flere andre steder de senere årene. I Tromsø vedtok for eksempel politikerne å legge ned redningsdykkertjenesten i januar 2022. Slik som styret i brannvesenet her nå foreslår, fordi redningsdykking ikke er en lovpålagt tjeneste. I Lindesnes, hvor vi er omringet av vann, er altså ikke redningsdykkertjenesten - som kan redde liv når overflatereddere ikke er tilstrekkelig - noe vi må ha.

Tromsø er også omringet av vann, og forslag om nedleggelse av tjenesten der førte til store protester fra en rekke ansatte i bannvesenet og innbyggere. Et halvt år etter at tjenesten var tatt bort fra budsjettene, i juli i fjor, ble en omkommet hentet opp av sjøen i Tromsø. Det er ikke sikkert personen hadde overlevd hvis dykkertjenesten ikke var nedlagt. Det er det ingen som kan svare på, men det er slått fast at med en dykkertjeneste i brannvesenet i Tromsø, hadde personen blitt hentet opp en halv time raskere. Det kunne betydd at familien hadde en person å besøke istedenfor en grav å gå til.