Mellom himmel og grus

Kampen mot grusen er kronet med seier. Etter at fylkeskommunen befarte søstrene Inger og Marit Dahl Pedersens eiendom i forrige uke får de nå endelig oppfylt en gammel drøm. Drømmen startet med at Lindesnes nylig omtalte at søstrene har kjempet en årlig kamp mot grusveien som skjærer seg mer og mer inn på eiendommen. De mener også at veien stadig blir høyere ettersom det blir lagt på ny grus. Resultatet blir at grusen sprer seg inn mot hus- og låvevegg. Kampen mot grusen har vært langvarig. Blant annet står det i dagboknotater fra 1996 at søstrenes mormor «tretter med vegvesenet». Det gjorde hun hver gang veivesenet skulle komme for å utbedre grusveien. Nå er trettingen over.

Seksjonsleder for drift av fylkesvei i Agder, Trond Heia, befarte eiendommen i Harkmarksveien samme dag som saken ble publisert i Lindesnes. Konklusjonen etter befaringen ble jubel for grunneierne. Veien skal både høvles ned og smalnes inn. Dermed får grunneierne både mer trapp og hage og lavere fart gjennom gårdstunet.

At det skal 25 år til for å få veien i orden, er et godt eksempel på sand i maskineriet for den offentlige forvaltningen. Men akkurat nå er det ingen grunn til å dvele ved verken saksbehandling eller tidsforløp. Veien kommer i orden. Veimyndighetene tok grunneierne på alvor, stilte kjapt på befaring, så hva som var galt og ordner raskt opp. Denne typen saksbehandling gruser myten om at alt er galt i det offentlige, og øker tilliten til forvalterne av hva fellesskapet har behov for: Vei. Søstrene Inger og Marit Dahl Pedersen sammenligner budskapet om utbedring billedlig talt med som å høre englesang. Dansebandet Ole Ivars synger at de «trodde änglarna fanns, bara, bara i himmelen», men nå har både lokalavisen og fylkeskommunen bevist at det er mer mellom himmel og grus enn man skulle tro.

Les hele saken med abonnement