Mistenkelig ballspill

Spillet om Idrettsparken, og den feilvendte garasjeporten til boligblokken på Nye Vestnes, fortsetter med nye episoder. Utvalg for drift og forvaltning i nye Lindesnes har arvet saken fra planutvalget i Mandal. Denne uka var utvalget på befaring. Bakgrunnen er at hovedplanen for Idrettsparken er under revidering. Kartet skal tegnes på nytt etter at Mandal Tennisklubb ville ha fire tennisbaner. Tilbudet før sommeren var redusert til to, og tennisbanene skulle legges bak hovedtribunen og inn mot Nye Vestnes. Konsekvensen ville blir færre parkeringsplasser, endret trafikkmønster rundt og i Idrettsparken og ikke minst fullstendig blokkering av muligheten for at den feilvendte garasjeporten kunne benyttes. Utbyggerne har nemlig ikke gitt opp kampen om å bruke porten. Men kampen snakkes det ikke lenger høyt om.

Tennisbaner bak hovedtribunen hadde blokkert den feilvendte utkjørselen. Nå har både tennisklubben og kommuneadministrasjonen snudd. Borte er tennisbaner bak hovedtribunen. De er nå plassert der tennisbanene ligger i dag, mot Olaf Isaachsensgate. Tennisklubben sier de ikke har råd til det opprinnelige ønsket. Idrettsrådet, MHI og MK er ikke fornøyd. De har skriftlig meddelt at de ikke støtter totalendringen. Utvalg for drift og forvaltning utsatte heldigvis behandlingen av tennisklubbens ønske om bytte av plassering. Det var en korrekt avgjørelse. Selv om rådmannen gikk inn for å endre plasseringen, skrev rådmannen i saksutredningen at «virkning og konsekvenser for andre deler av bruken av Idrettsparken ikke er avklart eller vurdert i denne runden».

Utvalg for drift og forvaltning må ved en revisjon av hovedplan for Idrettsparken ta hensyn til mer enn bare plasseringer av tennisbaner. Idrettsparken må sees under ett: Mandalskameratene har fått en følt fortrinnsrett fordi 800 barn og unge er med i klubben. Mandal og Halse Idrettsforening er en stor maktfaktor med mange barn og unge. Mandal Tennisklubb er liten, men fortjener absolutt en plass. Likevel må Idrettsparken sees under ett og med øyne rettet mot fremtiden. Spillet om plassering av tennisbaner virker underlig, og splittelsen i idrettsmiljøet skaper en mistanke om at noe mer enn bare ballspill ligger bak. Derfor må utvalg for drift og forvaltning, uansett hvor tennisbanene havner, ikke åpne garasjeporten til boligblokka. Den feilen er gjort, og fellesskapet skal ikke lastes for feil private utbyggere helt åpenbart må forstå ikke kan gjøres om.

Les hele saken med abonnement