Hipp, hipp hurra! 17. mai er her og kranser skal legges ned, taler skal holdes og pølser og is skal fortæres. Men stopp en hal. Ingen har fått ansvaret for å arrangere nasjonaldagen i Mandal i år. Hverken Karateklubben, MHI Friidrett eller Turnforeningen har organisert festen, for det er for mye ansvar å ta på seg til en altfor lav pris. Klubben sitter knapt igjen med noe, og alle har derfor meldt fra til kommunen at de ikke ønsker ansvaret i 2024 og 2025. Etter det har ingenting skjedd. Midtveis i april er altså ingen i gang med å sette sammen 17. mai-programmet, organisere foreldre i kiosker, bestille kranser og sette ned jury til Borgertoget. For å nevne noe.

Nå må det tas grep. Skikkelig grep.

Dette handler likevel om noe mer enn å få foreldre til å bake boller og selge pølser. Det hele startet gjerne med noe som skulle være bra, og som forhåpentligvis også kan bli veldig bra på sikt. Uansett. I mai startet en nyopprettet idrettsavdeling i kommunen. En ansatt og en leder skulle gjøre at kommunen samlet og satte idretten i tre tidligere kommuner i system. At de var to personer i avdelingen, var neppe råflott, for de fikk raskt veldig mye å gjøre. I juni gikk mangeårig kultursjef i Lindesnes, Alfred Solgaard, av. Stillingen ble ikke utlyst med det første, og etter hvert ble den nye lederen for idrettsavdelingen, Ole Magnus Skisland, konstituert som kultur- og idrettssjef. Etter få måneder i en helt ny stilling, fikk han plutselig ansvar for mye mer, altså hele kulturfeltet. Noen måneder senere fikk han imidlertid ny jobb i fylkeskommunen som leder for kultur, idrett og frivillighet. Da ble sjefsstillingen i Lindesnes kommune lyst ut. Noen måneder etter at Skisland lukket kontordøren her for siste gang, åpnet Vidar Torsøe den igjen. Den nye kultur- og idrettssjefen i Lindesnes kommune kom dessverre ikke til dekket bord.

Nå må det tas grep. Skikkelig grep. Både med tanke på 17. mai-feiringen, men også når det gjelder idretten og kulturen i kommunen. Kommunalledelsen kan ikke ta så lett på et så stort og viktig område. Spesielt barn og unge fortjener at de blir tatt på alvor og prioriteres.