Ulogisk og en skadelig maktdemonstrasjon, sier Russlands Norges-ambassade om besøket av det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford. Reaksjonen har noe rutinemessig over seg, like rutinemessig som russiske fartøyers hyppige tokt langs norskekysten. På hjemlig mark uttrykker politikere på venstresiden skepsis til gigantens seilas inn Oslofjorden. SVs utenrikspolitiske talsperson, Ingrid Fiskaa, frykter at økt militært nærvær fra USA vil gi økt spenning og bidra til å uthule norsk suverenitet. Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier i sin kommentar at Norge ikke bør lene seg for tungt på USA og at det haster med å styrke vår nasjonale forsvarsevne.

Det siste er det knapt noen politisk uenighet om, uenigheten går i så fall på tempoet mot målet om to prosent av nasjonalbudsjettet. Men det råder fortsatt en bred, tverrpolitisk enighet om at USA utgjør vår fremste sikkerhetsgaranti – gjennom NATO, så vel som med den oppdaterte, tosidige samarbeidsavtalen. At denne forsvars- og sikkerhetspolitiske linjen har bred tilslutning i befolkningen, er den mottagelsen hangarskipet har fått, et synlig bevis på. Langs hele seilingsleden var det folk som hilste flåtebesøket – og verdens største hangarskip – velkommen.

At giganten hadde Norge øverst på besøkslisten under sitt første operative tokt, har et krystallklart formål. Den forsvarsstyrken som skal komme oss til unnsetning i en krigssituasjon, må være fortrolig med norske farvann og jevnlig øve sammen med norske styrker, og våre øvrige allierte. Ingen kan tro – vel heller ikke president Putin – at Russland vil bli angrepet fra norsk territorium. Det handler om å markere vestlig styrke og samhold i en situasjon hvor Putin har gått til en brutal angrepskrig mot et av sine naboland.

USS Gerald R. Ford-besøket rokker ikke ved den langvarige bærebjelken i norsk Russland-politikk, der avskrekking balanseres mot beroligelse gjennom selvpålagte begrensninger. Ved å velge Norge som første stopp, markerer USA at Europa og nordområdene ikke er havnet i skyggen av Asia i det geopolitiske bildet. Det er Russland i Ukraina – og ikke hangarskipet i Oslofjorden – som øker spenningen. Derfor er besøket verken ulogisk eller skadelig, men logisk og nyttig.

At giganten hadde Norge øverst på besøkslisten under sitt første operative tokt, har et krystallklart formål.