Leder

Sent i høst kom den nye chatroboten «ChatGPT», og den har ført til at Utdanningsdirektoratet har besluttet å stenge internett under absolutt alle eksamener på videregående. På universiteter og høyskoler er det også flere som nå endrer tidligere skriftlige hjemmeeksamener om til skoleeksamener eller muntlige eksamener.

Ny teknologi som dette gir et hav av muligheter og kan effektivisere en del arbeid, men teknologien kan også gjøre oss late og mindre skjerpet.

ChatGPT er en revolusjonerende teknologi innen kunstig intelligens og tekstgenerering. Utviklet av OpenAI, lar denne modellen oss generere tekst på en mer naturlig måte enn noen tidligere teknologi. En av de store fordelene med ChatGPT er at den er trent på et stort datamateriale, noe som gjør at den kan generere tekst som er svært lik den som er skrevet av mennesker. Dette gjør den til et kraftig verktøy for å automatisere mange oppgaver som tidligere krevde menneskelig innsats, som for eksempel å skrive artikler, svare på spørsmål, eller å generere konversasjoner.

Avsnittet du nettopp leste var skrevet av ChatGPT. Undertegnede skrev setningen «Forklar hva ChatGPT er i en meningsartikkel» og dette var det første av fire avsnitt som roboten leverte. Det er tydelig at den kunstige intelligensen er godt trent, og det er forståelig hvorfor unge folk tar snarveier og bruker den på prøver og eksamener.

Det er samtidig bra at Utdanningsdirektoratet er på ballen og gjør en rekke grep. Ny teknologi som dette gir et hav av muligheter og kan effektivisere en del arbeid, men teknologien kan også gjøre oss late og mindre skjerpet. Elever kan la være å sette seg inn i komplekse temaer og gjøre egne undersøkelser. Elevene kan droppe å jobbe med formuleringer og på sikt kan det føre til at de blir for ukritiske. Det skumle er også at tekonolgien ikke er godt nok trent på om det den fremstiller som fakta er nettopp det eller bare fake news. I robotens meningsartikkel om seg selv er det ikke ett negativt ord om ChatGPT, og det illustrer godt hvorfor ledere i Lindesnes avis ikke skal skrives av en robot.