Hvordan hindre at de kriminelle nettverkene som herjer i Sverige får større fotfeste enn de alt har her i landet? Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) diskuterte nylig saken med sin svenske kollega og varsler «forebyggende og kraftfulle tiltak». Politidirektør Benedicte Bjørnland advarer mot naivitet, selv om det presiseres at situasjonen i våre to land ikke kan sammenlignes. Konflikten mellom tungt kriminelle gjenger krever stadig flere liv og rammer også tilfeldige personer. Nabolag rystes av bombeangrep. Barn helt ned i 13-årsalderen rekrutteres til de kriminelle miljøene.

Det er ikke én grense som er passert, det er flere, fastslår rikspolitisjef Anders Thornberg. I debatten om årsaker pekes det på parallellsamfunn og utenforskap. Også løssluppen innvandringspolitikk og sviktende integrering har etter hvert fått sin plass i forklaringen. Segregering er et atskillig større problem i svenske byer enn i norske. Men også her er det utviklingstrekk som tilsier skjerpede tiltak og løpende myndighetskontakt over grensen. Nok å nevne at Foxtrot-nettverket knyttes til en alvorlig kidnappingssak i Trondheim i fjor. Halvparten av de norske politidistriktene har registrert aktivitet i Norge hvor svenske gjengmedlemmer kommer for å tilby tjenester til norske kriminelle.

Beredskapen må høynes, ikke minst i distrikter nær svenskegrensen og fergeforbindelser til utlandet.

Når kjernen i det hele er oppgjør om narkorelaterte revirer og ditto penger, kan bombene smelle nær sagt hvor som helst. Mottiltakene Mehl og Bjørnland varsler må favne vidt, også geografisk. Beredskapen må høynes, ikke minst i distrikter nær svenskegrensen og fergeforbindelser til utlandet.

Men på et overordnet nivå er begrepet «hybridkrig» hentet inn, og da handler det om mer enn skuddsalver og bomber. Bjørnland har et dystert men viktig poeng når hun påpeker hvordan «fremmede stater» – les: en stor en i øst – kan utnytte kriminelle nettverk som et virkemiddel til å bryte ned vestlige land. Dette vil omfatte hele linjen fra korrupt kontroll i Europas store (narko) importhavner til å spre frykt i befolkningen og svekket tillit i sivilsamfunnet – det hele supplert med massiv konspirasjonspåvirkning i sosiale medier. Voldsbølgen må kort sagt møtes med mer enn økt politiinnsats, skjerpede straffer og styrket integrering.