Et overordnet perspektiv

Mandal kommune vegrer seg sterkt mot advarslene fra Nye Veier og går i gang med regulering av boligtomter midt i en mulig ny trasé til tilførselsvei fra ny E 39.

Nye Veier og Mandal kommune har to konflikter i forbindelse med tilførselsveien fra ny E 39: Den ene er hvor veien skal ende: Foran Ime skole eller 670 meter lenger øst slik at veien treffer Tregde-krysset. Flytting av denne traseen er i så fall stikk i strid med reguleringsplanen som kommunen har vedtatt, og som en rekke politikere har surret seg selv fast til å holde. Den andre striden handler om en omfattende tomteutbygging på toppen av Sandnesheia. Her planlegges det 700–900 boligtomter. Under ti prosent av disse tomtene kommer midt i området der Nye Veier nå vurderer å flytte veitraseen. I tillegg er det langt frem i tid til regionen fylles med innbyggere til 900 nye enheter.

Nye Veier har sagt at den nye traseen som sneier Berge og treffer Tregdekrysset er bedre og 600 millioner kroner billigere å bygge. Budskapet treffer ikke lokalpolitikerne i Mandal, som nok en gang beviser at de i alle fall ikke bryr seg om å spare felleskassen for penger eller å velge de beste løsningene. Nye Veier har også bedt om at planene om boligfelt ikke ble sendt ut på høring før trasévalg er tatt. Planutvalget fnøys av Nye Veier og stemte, mot Fremskrittspartiets to stemmer, for å legge ut planen til høring. Forhåpentligvis reises det nok innsigelser mot planene til at Samferdselsdepartementet må avgjøre trasévalget, og der i Oslo har få lokalpolitikere bindinger i byråkratiet. Da kan veivalget gå rett vei.

Det er er et større samfunnsansvar å bygge riktig E 39 og passende tilførselsvei enn å ta hensyn til store utbyggingsplaner for private utbyggere, enkeltskjebner langs traseen og tidligere vedtatte reguleringsplaner. Et slik overordnet perspektiv er det dessverre for få lokalpolitikere som evner å ha.

Les hele saken med abonnement