I Norge har vi kunnet nyte mye godvær i sommer, mange steder med temperaturer i overkant av det tilvante. Men det vi måtte ha opplevd av hetebølger og svettetokter her på berget, blir som et lite blaff av meldingene fra populære feriemål sør i Europa – og fra store deler av verden for øvrig. Første uken i juli ble notert som klodens varmeste siden World Meteorological Organization (WMO) startet sine registreringer. Det naturlige fenomenet El Nino bidrar til ekstreme forhold i sommer. Klimaforskere peker imidlertid ganske entydig på den globale oppvarmingen som hovedårsaken til rekordnoteringene.

Beredskap mot ekstreme værutslag blir stadig viktigere, i alt fra helsehjelp til arealplanlegging.

«Det vi opplever nå, er fremdeles kaldere enn hva den nye normalen vil bli», sier Bjørn Hallvard Samset i forskningsinstituttet Cicero til Aftenposten. Og hvilke scenarioer kan dermed hentes frem, i en sommer hvor Akropolis stenges på grunn av helsefarlig varme, ambulanser posteres foran Colosseum og badegjester må trekke inn til hotellets luftavkjøling midt på dagen? Det store bildet har alvorligere innslag enn som så. Svære skogbranner, flom og tørke som herjer på flere kontinenter, varmere verdenshav som truer fisk og korallrev og over 60.000 dødsfall relatert til hetebølger i europeiske land i fjor, for å ta noen spredte eksempler.

Hva når det ikke er turistattraksjoner, men kraftverk og annen samfunnskritisk infrastruktur må stenge ned på grunn av varmen? Man trenger verken være profet eller Cicero-forsker for å trekke utviklingslinjene i slike retninger. Mange bør lytte når klimaforskere advarer mot sammenhengen mellom hetebølger og ekstreme nedbørsmengder på kort tid. Også her i landet har vi hatt tallrike tilfeller av flom og jordskred, også på steder hvor «ingen hadde sett for seg noe slikt».

Rekordnoteringene vi nå er vitne til, understreker til fulle nødvendigheten av to tanker i hodet samtidig: Klimakutt og klimatilpasning. Beredskap mot ekstreme værutslag blir stadig viktigere, i alt fra helsehjelp til arealplanlegging. Men samtidig får vi nyte sommerlig godvær som best vi kan, som et kollektivt folkehelsetiltak. Og for den norske reiselivsnæringen blir kanskje skiftende vær med noen hustrige innslag av regn og tåke en like viktig konkurransefaktor som lav kronekurs?